پرشین رام - Persian ROM

محصولات فایلی پرشین رام

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید !

HomeNokiaNokia_2.2

آیکون نام فایل پسوند فایل نوع فایل تاریخ بارگذاری ساعت بارگذاری حجم فایل لینک دانلود

HMDSW_Wasp_N-2.2-00WW-1100-0-B01_user.zip

ZIP ZIP Archive 2021-12-06 23:01:22 ۱.۳۵ گیگابایت دانلود

HMDSW_Wasp_N-2.2-00WW-1280-0-B01_user.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-29 15:13:33 ۱.۳۸ گیگابایت دانلود

HMDSW_Wasp_N-2.2-00WW-1630-0-B01_user.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-29 15:13:47 ۱.۴۱ گیگابایت دانلود

HMDSW_Wasp_N-2.2-00WW-1680-0-B01_user.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-29 15:14:01 ۱.۴۰ گیگابایت دانلود

HMDSW_Wasp_N-2.2-00WW-2340-0-B02_user.zip

ZIP ZIP Archive 2021-06-03 00:47:54 ۱.۴۶ گیگابایت دانلود

HMDSW_Wasp_N-2.2-00WW-2370-0-B01_user.zip

ZIP ZIP Archive 2021-06-03 00:46:49 ۱.۴۶ گیگابایت دانلود

HMDSW_Wasp_N-2.2-00WW-2400-0-B01.zip

ZIP ZIP Archive 2021-06-03 00:35:52 ۱.۴۸ گیگابایت دانلود

HMDSW_Wasp_N-2.2-00WW-2400-0-B01_user.zip

ZIP ZIP Archive 2021-06-03 00:03:25 ۱.۴۹ گیگابایت دانلود

HMDSW_Wasp_N-2.2-00WW-2400-0-B01_user_FullOTA.zip

ZIP ZIP Archive 2021-12-06 22:10:01 ۱.۰۶ گیگابایت دانلود

HMDSW_Wasp_N-2.2-00WW-240B-0-B01_user_OTA.zip

ZIP ZIP Archive 2021-12-06 23:13:23 ۲۰.۴۲ مگابایت دانلود

HMDSW_Wasp_N-2.2-00WW-240C-0-B01_user_OTA.zip

ZIP ZIP Archive 2021-12-06 23:14:15 ۲۰.۹۶ مگابایت دانلود

HMDSW_Wasp_N-2.2-00WW-240D-0-B01_user_OTA.zip

ZIP ZIP Archive 2021-12-06 23:14:48 ۱۹.۳۲ مگابایت دانلود

HMDSW_Wasp_N-2.2-00WW-240E-0-B01_user_OTA.zip

ZIP ZIP Archive 2021-12-06 23:15:23 ۲۲.۰۹ مگابایت دانلود

HMDSW_Wasp_N-2.2-00WW-240F-0-B01_user_OTA.zip

ZIP ZIP Archive 2021-12-06 23:16:02 ۱۹.۸۳ مگابایت دانلود

HMDSW_Wasp_N-2.2-00WW-240G-0-B01_user_OTA.zip

ZIP ZIP Archive 2021-12-06 23:11:34 ۱۸.۹۶ مگابایت دانلود

HMDSW_Wasp_N-2.2-00WW-3270-0-B01_user_FullOTA.zip

ZIP ZIP Archive 2021-11-30 17:44:39 ۱.۲۰ گیگابایت دانلود

HMDSW_Wasp_N-2.2-00WW-327A-0-B01_user_OTA.zip

ZIP ZIP Archive 2021-12-06 22:26:09 ۲۸.۹۳ مگابایت دانلود