پرشین رام - Persian ROM

محصولات فایلی پرشین رام

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید !

HomeNokiaNokia_1_Plus

آیکون نام فایل پسوند فایل نوع فایل تاریخ بارگذاری ساعت بارگذاری حجم فایل لینک دانلود

Nokia_1_Plus_ANT_0360-0-00WW-B02.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-29 15:12:18 ۹۰۲.۴۸ مگابایت دانلود

Nokia_1_Plus_ANT_0630-0-00WW-B03.zip

ZIP ZIP Archive 2021-12-05 00:04:34 ۸۹۰.۷۸ مگابایت دانلود

Nokia_1_Plus_ANT_0750-0-00WW-B03.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-29 15:12:27 ۸۵۹.۳۸ مگابایت دانلود

Nokia_1_Plus_ANT_0980-0-00WW-B02.zip

ZIP ZIP Archive 2021-12-05 00:02:06 ۹۱۳.۳۷ مگابایت دانلود

Nokia_1_Plus_ANT_2040-0-00WW-B99.zip

ZIP ZIP Archive 2021-12-05 00:02:22 ۸۷۸.۸۶ مگابایت دانلود

Nokia_1_Plus_ANT_210A-0-00WW-B02.zip

ZIP ZIP Archive 2021-12-05 00:01:48 ۸۹۴.۱۴ مگابایت دانلود

Nokia_1_Plus_ANT_2140-0-00WW-B02.zip

ZIP ZIP Archive 2021-12-05 00:02:34 ۸۹۹.۱۳ مگابایت دانلود