پرشین رام - Persian ROM

محصولات فایلی پرشین رام

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید !

HomeNokiaNokia_1

آیکون نام فایل پسوند فایل نوع فایل تاریخ بارگذاری ساعت بارگذاری حجم فایل لینک دانلود

Nokia_1-[DS]_FRT_MT6737M_TA-1047_alps_FRT_8.1.0_00 WW_0_28D_O11019.zip

ZIP ZIP Archive 2021-12-04 21:36:13 ۸۵۹.۳۴ مگابایت دانلود

Nokia_1_FRT_028D-0-00WW-B02.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-29 15:11:34 ۸۶۴.۲۶ مگابایت دانلود

Nokia_1_FRT_039G-0-00WW-B02.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-29 15:11:42 ۸۷۴.۷۷ مگابایت دانلود

Nokia_1_FRT_140A-0-00WW-B02.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-29 15:11:50 ۸۶۳.۹۸ مگابایت دانلود

Nokia_1_FRT_1550-0-00WW-B03.zip

ZIP ZIP Archive 2021-04-29 15:11:59 ۸۷۵.۸۶ مگابایت دانلود

Nokia_1_FRT_2200-0-00WW-B01.zip

ZIP ZIP Archive 2021-12-04 21:34:32 ۹۲۳.۴۹ مگابایت دانلود

Nokia_1_FRT_3090-0-00WW-B03.zip

ZIP ZIP Archive 2021-12-04 21:34:43 ۹۰۶.۱۵ مگابایت دانلود

Nokia_1_FRT_3110-0-00WW-B01.zip

ZIP ZIP Archive 2021-12-04 21:34:52 ۹۰۹.۰۹ مگابایت دانلود